Om oss

V.L-HUS ble startet som et enkeltpersonforetak i Sandefjord 25. mai 2011. Organisasjonsnummeret er 996 737 756 MVA, og firmaet innehar sentral godkjenning for ansvarsrett, tiltaksklasse 1. Godkjenningsordningen administreres av Direktoratet for byggkvalitet og utstedes for tre år av gangen.

 

Generelt utgangspunkt for bedriften var å utføre alle typer bygge- og vedlikeholdsoppdrag vedrørende fast eiendom. Nå spesialiserer vi oss imidlertid innenfor trekonstruksjoner og kan, med vår kompetanse på dette feltet, individuelt tilpasse - og dermed optimalisere – ulike løsninger for våre kunder. Vi tilbyr forslag til både visuell utforming og materialbruk i tillegg til selve utførelsen av arbeidet.

 

V.L-HUS ønsker i liten grad å ekspandere, men derimot å forbli en, relativt sett, mindre aktør som kan påta seg inntil 10 større byggeprosjekter årlig. Ut fra disse rammene kan selskapet holde høy kvalitet og lave kostnader.

 

Dessuten har vi et utstrakt samarbeid med andre leverandører av bransjerelaterte varer og tjenester, og gjennom dette vil våre kunder kunne få fordelen av økonomisk gunstige betingelser for andre typer produkter enn det vi selv kan levere.

 

 

Daglig leder

 

Vaidas Levanauskas

 

 

Copyright © All Rights Reserved